Programy

Logodydaktyka – wychowanie do szczęścia

W rozumieniu logodydaktyki cele edukacji, które powinna realizować szkoła są następujące:
 1. Zapewnienie ciągłości cywilizacyjnej pomiędzy pokoleniami - w wymiarze akademickim, społecznym, kulturowym; zrealizowanie programu w oparciu o wspólne standardy (narodowe i światowe) pozwalające na konkretne oczekiwania intelektualne w stosunku do absolwentów szkoły danego stopnia.
 2. Chcemy, aby młodzi ludzie znali swoje korzenie. Chcemy przekazać im zakodowaną w kulturze tożsamość narodową, ale także dzieje świata i ich miejsce w tym świecie. Chcemy aby przyswoili fundamentalne osiągnięcia nauki, zrozumieli je i cenili. Zakładamy, że przynajmniej z niektórych z nich, będą mogli korzystać.
 3. Przygotowanie młodych ludzi do aktywnego życia w społeczeństwie (takim, jakie istnieje) oraz otwarcie ich na dokonywanie w nim zmian.
 4. Powinno to dotyczyć zarówno wymiaru zawodowego, jak i osobistego, a także obywatelskiego.
 5. Identyfikowanie uczniów o nadzwyczajnych zdolnościach, talentach i pasjach i tworzenie warunków dla ich rozwoju.
 6. Dążenie do wyrównania szans uczniów pochodzących ze środowisk kulturowo zaniedbanych. Nawet jeśli nie dojdzie do wyrównania, co jest możliwe - wszak dobre środowisko rodzicielskie cały czas wspiera rozwój - młodym ludziom zostaną pokazane pewne wzory, możliwości, różnorodne sposoby spędzania czasu i życia.
 7. Dostarczenie uczniom narzędzi pozwalających im wieść szczęśliwe i spełnione życie, zarówno teraz jak i w przyszłości.
Uważamy, że w szkole równie ważne jak nauczanie jest to, aby uczeń, a potem człowiek dorosły:
 • Wiedział kim jest: znał siebie i swoje korzenie
 • Odczuwał codziennie sens swojego życia
 • Potrafił myśleć samodzielnie i dokonywał wyborów w oparciu o własne wartości
 • Miał siłę charakteru pozwalającą mu skutecznie działać: wyznaczać i osiągać cele
 • Potrafił zdobywać potrzebną mu wiedzę
 • Lubił się uczyć i dbał o swój rozwój
 • Miał dobre relacje z innymi
 • Potrafił regenerować własne siły
 • Był szczęśliwy, deklarował, że jest zadowolony ze swojego życia.
 

Dzień Dobrego Słowa

dobrego                 to autorska propozycja Iwony Majewskiej - Opiełki propagowana wspólnie z Katarzyną Domańską od 2011 roku. Jest to projekt edukacyjny, który w całości wpisuje się w program logodydaktyki. To inicjatywa, która ma pomóc czynić świat lepszym i szczęśliwszym przez wspólną pracę nad właściwym stosunkiem do słowa. Dzięki udziałowi w projekcie dzieci:
 • nauczą się używania w codziennym języku zwrotów i form grzecznościowych,
 • zrozumieją konieczność eliminacji z języka wulgarnych słów,
 • nauczą się szacunku dla wspólnego dobra,
 • przygotowują się do rozpoznawania, nazywania i hierarchizacji moralnych wartości oraz dokonywania wyborów,
 • będą kształtować postawę dialogu, tolerancji oraz umiejętność słuchania i rozumienia innych i ich poglądów.
Czas realizacji: 13. dzień każdego miesiąca. Projekt angażuje wszystkie dzieci, młodzież z placówki edukacyjnej; ma charakter interdyscyplinarny. Realizowany jest podczas całego dnia aktywności w placówce: na lekcjach z różnych przedmiotów, w trakcie innych zajęć, zajęć, zabaw, wycieczkach etc.

Szkoła dobrze wychowana

szkoła dobrze wychowana           Program ten jest akcją społeczną, której celem jest wsparcie działań dydaktyczno - wychowawczych szkoły, kształtowanie i budowanie właściwych postaw uczniów oraz relacji między uczniami, nauczycielami i rodzicami. Patronat: Marszałek Województwa Lubelskiego i Lubelski Kurator Oświaty

Szkoły w sieci

szkoly w sieci         Włączenie nowoczesnych technologii do programu nauczania umożliwia nie tylko poprawę jakości nauczania, ale także nabycie przez uczniów umiejętności rozwiązywania problemów i krytycznego myślenia oraz innych zdolności niezbędnych w XXI wieku. Ułatwienie szybkiego dostępu do informacji i możliwość interaktywnego kształcenia staje się nowym priorytetem polskiego systemu edukacji.  

Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej

nowe horyzonty                 to odbywające się przez cały rok szkolny projekcje kinowe dla uczniów, realizowane w ramach cykli tematycznych, dostosowanych do wszystkich etapów edukacyjnych. Każdy pokaz poprzedza prelekcja multimedialna wprowadzająca uczestników w tematy podejmowane w danym filmie. Cały program NHEF jest zgodny z podstawą programowa i rekomendowany przez MEN i Kuratoria Oświaty.  

Akademia PLANETE+ DOC

planet             jest jedynym w Polsce programem edukacyjnym w całości opartym na filmach dokumentalnych. Misją akademii jest zainteresowanie młodego widza filmem dokumentalnym, gatunkiem kina niezwykle popularnym na całym świecie. Program realizowany jest w szkołach podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i na uczelniach wyższych. Filmy pochodzą z PLANETE+ DOC FILM FESTIVAL, jednego z największych festiwali filmów dokumentalnych na świecie, zdobywcy prestiżowej nagrody Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w kategorii: najważniejsze międzynarodowe wydarzenie filmowe w Polsce. Z bogatej oferty festiwalowej do programu Akademii zostały wybrane filmy, które młodym ludziom otwierają oczy na różnorodne tematy i wpisują się w nową podstawę programową wielu przedmiotów szkolnych.   NEWS_Logo_PAH_aaa to projekt edukacyjny organizowany przez Polską Akcję Humanitarną pod hasłem „Opowiadamy, żeby zrozumieć, rozumiemy, żeby zmieniać. Storytelling i nowe media w edukacji globalnej” („Szkoła Humanitarna”). Udział w projekcie ma na celu zapoznanie uczniów naszej szkoły z tematyką kryzysów humanitarnych, pomocy humanitarnej, jak również sytuacją uchodźców. Uczniowie dowiedzą się, jak konstruować opowieść cyfrową - storytelling, a przede wszystkim, w jaki sposób opowiadać historie o wydarzeniach, które nas otaczają, korzystając z dostępnych środków przekazu informacji. Koordynatorami projektu w naszej szkole są: pani Karolina Kwiatek i pan Mikołaj Stępniak.   logo_klubu_szkol UNICEF – MALI uczniowie idą do szkoły to projekt edukacyjny na temat dostępu do edukacji na świecie. W oparciu o specjalnie przygotowane materiały nasi uczniowie dowiedzą się, dlaczego miliony dzieci nie mogą chodzić do szkoły, jak wygląda sytuacja w tym zakresie w różnych regionach świata i co robi UNICEF, aby umożliwić jak największej liczbie dzieci zdobywanie wiedzy. W ramach działań projektowych nasi uczniowie stworzą własne książki – opowieści przygodowe, bajki, opowiadania, komiksy, poezję. Wszystkie dzieła zostaną zaprezentowane rodzicom, rodzinom, przyjaciołom, a fundusze z nich uzyskane pozwolą wspomóc edukację dzieci w Mali. logo_klubu_szkol   UNICEF - WSZYSTKIE KOLORY ŚWIATA. Na czym polega projekt „Wszystkie kolory świata”? W ramach akcji uczniowie będą przygotowywać specjalną, charytatywną laleczkę UNICEF. Laleczka ta nie będzie zwykłą szmacianą lalką – majka-jezowska-wszystkie-kolory-swiata-300x123będzie symbolem pomocy, jakiej dzieci chcą udzielić swoim rówieśnikom z biednych krajów. Każda laleczka będzie miała swoje imię, kraj, z którego pochodzi, jakieś hobby. Wszystkie te cechy zostaną im nadane przez dzieci, które przystępując do pracy, same zdecydują, jakiego kraju reprezentantem ma być ich laleczka. Od nich będzie zależało, jaki laleczka będzie mieć kolor skóry, jak będzie ubrana i jakie imię będzie nosić. Tu pozostaje pole dla kreatywności uczniów, a także osób im pomagających. W akcję mogą się zaangażować rodzice, dziadkowie i opiekunowie dzieci. Dzięki tej współpracy międzypokoleniowej z pewnością powstaną małe, szmaciane dzieła sztuki.     tik Akademia TIK Nasza szkoła włączyła się do ogólnopolskiego projektu Akademia TiK – Języki Obce 2.0. Program ma na celu wdrażanie narzędzi technologiczno-komunikacyjnych w naukę języka obcego, a jego głównym założeniem jest popularyzacja edukacyjnych narzędzi internetowych w polskich szkołach. Multimedialną aplikację Lerni będziemy wykorzystywać do samodzielnej pracy metodą e-learningu. https://lerni.us/     Print   Ogólnopolski program edukacyjny „Wybieram wodę” to wspólna inicjatywa Polskiego Towarzystwa Dietetyki oraz Instytutu Promocji Zdrowia i Dietoterapii. Działania programu w naszej szkole będą zwracać szczególną uwagę na to, jak ważną rolę w zachowaniu zdrowia odgrywa prawidłowe nawodnienie organizmu, jak chronić naturalne zasoby wodne oraz racjonalnie gospodarować wodą. http://www.wybieramwode.pl/   logo-wzorowej-lazienki Nadrzędnym celem programu jest poprawa stanu higieny i czystości w polskich szkołach, a tym samym zwiększenie bezpieczeństwa i dbałość o zdrowie najmłodszych. https://www.wzorowalazienka.pl/     Porcja Pozytywnej Energii – 4 edycja Programu edukacyjnego   Program edukacyjny „Porcja Pozytywnej Energii” jest organizowany przez firmę Crispy Natural Sp. z o.o. Sp.k. Jego celem jest edukacja i kształtowanie u dzieci właściwych nawyków żywieniowych polegających na spożywaniu warzyw i owoców. Projekt jednocześnie aktywizuje szkołę i przedszkola do podejmowania tematu o znaczeniu społecznym.     sko obraz

Szkolne Kasy Oszczędności

Program edukacji finansowej dla uczniów szkół podstawowych. W Szkolnych Kasach Oszczędności PKO BP uczniowie mogą gromadzić swoje pieniądze i brać udział w konkursach z atrakcyjnymi nagrodami.   MegaMisja to program nowoczesnej edukacji, który podnosi cyfrowe kompetencje nauczycieli, a dzieciom pozwala odkryć dobre i bezpieczne strony technologii. A wszystko w formie przyjaznej zabawy w cyfrowe laboratorium, w którym pomaga się animowanym bohaterom złapać niesfornego psotnika, ucząc się przy tym ważnych zasad młodego internauty.  

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress